Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa * % Cobertura dosi 3 % Cobertura dosi de record **
(1A) Persones institucionalitzades 97,8 97,2 97,2 91,7 91,9
(1B) Personal de residències 93,5 89,6 93,7 64,7 70,1
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 94,1 89,6 93,5 68,7 73,5
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 93,1 88,3 92,3 60,6 63,3
(4) Persones amb gran dependència 93,7 92,1 92,9 80,3 81,1
(5A) Persones de 80 anys o més 94,3 94 94,1 85,9 86
(5B) Persones de 70 a 79 anys 93,8 93 93,3 78,7 85,2
(5C) Persones de 66 a 69 anys 91,2 89 90,6 76,4 79,1
(6) Treballadors essencials 91,5 86,4 90,4 52,7 56,9
(8) Persones de 60 a 65 anys 90,3 87,7 90 69,7 76
(9) Persones de 50 a 59 anys 88,2 84,9 87,8 56,1 61,9
(10A) Persones de 45 a 49 anys 83,4 77,1 82,6 38,8 47
(10B) Persones de 40 a 44 anys 78,6 71,2 77,7 28,5 37,6
(11A) Persones de 35 a 39 anys 74,4 66,9 73,3 22,6 26,9
(11B) Persones de 30 a 34 anys 73,1 64,6 71,7 17,5 22,8
(12) Persones de 20 a 29 anys 78,5 68,1 76,1 13,2 18,3
(13A) Persones de 16 a 19 anys 84,7 71,2 83,7 4,9 6,8
(13B) Persones de 12 a 15 anys 71,3 55,8 66,5 0,3 0,7
(14) Persones de 5 a 11 anys 30,8 17,1 21,3 0 0,1
Total >=12 anys 86,6 81,3 85,5 50 54,9
Total >=16 anys 87,3 82,4 86,3 52,3 57,3
Total 80,2 74,6 78,6 45,3 49,7
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi
** Correspon a l'administració d'una tercera dosi excepte si la primovacunació es va completar amb una única dosi (productes monodosi o pautes de cas + dosi); en aquests casos la dosi de record correspon a la segona.