Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 98,8 98,4 98,5
(1B) Personal de residències 93,2 87,8 92,7
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 94,5 87 94,3
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 92,1 80,8 90,1
(4) Persones amb gran dependència 89,7 87,5 88,6
(5A) Persones de 80 anys o més 93,8 93,4 93,5
(5B) Persones de 70 a 79 anys 94,3 82,2 94,1
(5C) Persones de 66 a 69 anys 90,6 85,8 89,7
(6) Treballadors essencials 91 82,5 89
(8) Persones de 60 a 65 anys 89,3 79,4 88,5
(9) Persones de 50 a 59 anys 87,4 77,7 86,9
(10A) Persones de 45 a 49 anys 84,9 66,5 84,1
(10B) Persones de 40 a 44 anys 80 50,6 78,4
(11A) Persones de 35 a 39 anys 72,4 64,1 69,2
(11B) Persones de 30 a 34 anys 64,4 54,8 60,5
(12) Persones de 20 a 29 anys 64,8 52,8 60,7
(13A) Persones de 16 a 19 anys 75,5 63,2 70,9
(13B) Persones de 12 a 15 anys 67,8 51,8 57,6
Total >=12 anys 82,6 70,5 80,3
Total >=16 anys 83,4 71,6 81,7
Total 72,9 62,2 70,9
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi