Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 98,8 98,4 98,5
(1B) Personal de residències 93,2 87,7 92,8
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 94,5 87 94,3
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 92,1 80,8 90,1
(4) Persones amb gran dependència 89,5 87,3 88,4
(5A) Persones de 80 anys o més 93,8 93,4 93,5
(5B) Persones de 70 a 79 anys 94,3 82,2 94,1
(5C) Persones de 66 a 69 anys 90,6 85,8 89,7
(6) Treballadors essencials 91 82,6 89
(8) Persones de 60 a 65 anys 89,3 79,4 88,5
(9) Persones de 50 a 59 anys 87,4 77,7 86,9
(10A) Persones de 45 a 49 anys 84,9 66,6 84,1
(10B) Persones de 40 a 44 anys 80 50,6 78,4
(11A) Persones de 35 a 39 anys 72,6 64,2 69,3
(11B) Persones de 30 a 34 anys 64,5 54,9 60,6
(12) Persones de 20 a 29 anys 65,1 52,9 60,9
(13A) Persones de 16 a 19 anys 75,6 63,3 71
(13B) Persones de 12 a 15 anys 67,9 52,1 57,9
Total >=12 anys 82,6 70,5 80,4
Total >=16 anys 83,5 71,6 81,7
Total 72,9 62,3 71
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi