Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 98,6 97,7 97,7
(1B) Personal de residències 88 80,5 84,4
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 89,3 80 85,3
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 82,5 58,5 63
(4) Persones amb gran dependència 88 86,6 87
(5A) Persones de 80 anys o més 93,2 92,7 92,7
(5B) Persones de 70 a 79 anys 93,1 80,3 91,7
(5C) Persones de 66 a 69 anys 85,7 8,6 9,9
(6) Treballadors essencials 80,1 57,3 60
(8) Persones de 60 a 65 anys 81,8 18,5 23,3
(9) Persones de 50 a 59 anys 77,8 48,5 51,9
(10A) Persones de 45 a 49 anys 60,6 1,6 6,6
(10B) Persones de 40 a 44 anys 39 1,5 10,8
(11A) Persones de 35 a 39 anys 2,2 1,1 1,3
Total >=16 anys 55,8 30,4 34,1
Total 46,7 25,4 28,5
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi