Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 99 98,2 98,4
(1B) Personal de residències 94 89,1 93,8
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 94,5 87,1 94,4
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 92,6 81,5 91,1
(4) Persones amb gran dependència 90,1 88,2 89,3
(5A) Persones de 80 anys o més 94,1 93,7 93,8
(5B) Persones de 70 a 79 anys 94,5 82,4 94,3
(5C) Persones de 66 a 69 anys 91 86,5 90,4
(6) Treballadors essencials 91,5 83,3 89,9
(8) Persones de 60 a 65 anys 89,8 79,8 89
(9) Persones de 50 a 59 anys 88 78,2 87,7
(10A) Persones de 45 a 49 anys 85,7 67,5 85,3
(10B) Persones de 40 a 44 anys 81,2 51,9 80,2
(11A) Persones de 35 a 39 anys 74,5 67,4 73
(11B) Persones de 30 a 34 anys 68 59,2 66,3
(12) Persones de 20 a 29 anys 69,3 56,8 66,9
(13A) Persones de 16 a 19 anys 79,8 67,4 77,8
(13B) Persones de 12 a 15 anys 71,7 61,9 69,3
Total >=12 anys 84,2 72,5 83
Total >=16 anys 84,9 73,1 83,8
Total 74,3 64 73,3
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi