Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 98,4 97,9 97,9
(1B) Personal de residències 92,1 85,5 90,4
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 92,7 85,2 91,8
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 88 77,3 84,4
(4) Persones amb gran dependència 88,5 87 87,4
(5A) Persones de 80 anys o més 93,5 92,9 93,1
(5B) Persones de 70 a 79 anys 93,7 81,6 93,4
(5C) Persones de 66 a 69 anys 89,3 83,8 87,5
(6) Treballadors essencials 86,9 77,9 82,6
(8) Persones de 60 a 65 anys 86,9 77,7 85,4
(9) Persones de 50 a 59 anys 84 75,8 83,1
(10A) Persones de 45 a 49 anys 79,6 63,1 78
(10B) Persones de 40 a 44 anys 72,6 46 70,6
(11A) Persones de 35 a 39 anys 58,9 44,1 47,1
(11B) Persones de 30 a 34 anys 44,1 18,8 21,3
(12) Persones de 20 a 29 anys 43,7 7,7 11,2
(13A) Persones de 16 a 19 anys 42,6 5,8 7,7
Total >=16 anys 75,2 59,1 67
Total 62,8 49,4 56
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi