Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 96,7 95,2 95,4
(1B) Personal de residències 80,5 72,7 75,6
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 81,3 72,9 77,2
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 62,3 7,1 10,3
(4) Persones amb gran dependència 85,2 82 82
(5A) Persones de 80 anys o més 92,1 89,1 89,1
(5B) Persones de 70 a 79 anys 88,4 38,6 49,8
(5C) Persones de 66 a 69 anys 70,9 2,5 2,8
(6) Treballadors essencials 69,1 1,2 2,4
(8) Persones de 60 a 65 anys 66,8 3 4,3
(9) Persones de 50 a 59 anys 3,9 1,6 1,7
Total >=16 anys 31 13,3 14,7
Total 25,9 11,1 12,3
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi