Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 99,1 98,4 98,5
(1B) Personal de residències 94,5 88,4 93,9
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 94,8 87,3 94,6
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 93,1 82,3 91,8
(4) Persones amb gran dependència 90,4 88,8 90
(5A) Persones de 80 anys o més 94,2 93,8 93,9
(5B) Persones de 70 a 79 anys 94,6 86 94,4
(5C) Persones de 66 a 69 anys 91,3 86,8 90,6
(6) Treballadors essencials 92 83,8 90,6
(8) Persones de 60 a 65 anys 90,1 80,2 89,3
(9) Persones de 50 a 59 anys 88,4 78,6 88
(10A) Persones de 45 a 49 anys 86,2 68,1 85,7
(10B) Persones de 40 a 44 anys 82 53,2 80,9
(11A) Persones de 35 a 39 anys 75,6 68,1 74,2
(11B) Persones de 30 a 34 anys 69,9 60,2 68,2
(12) Persones de 20 a 29 anys 71,6 58,2 69,3
(13A) Persones de 16 a 19 anys 81,9 68,9 79,9
(13B) Persones de 12 a 15 anys 74,8 64,2 72,6
Total >=12 anys 85,1 73,6 83,9
Total >=16 anys 85,7 74,1 84,6
Total 75 64,8 74
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi