Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 99,1 98,5 98,7
(1B) Personal de residències 94,5 88,6 93,9
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 95 87,9 94,9
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 93,7 82,6 92,3
(4) Persones amb gran dependència 90,8 88,9 90
(5A) Persones de 80 anys o més 94,2 93,8 93,9
(5B) Persones de 70 a 79 anys 94,7 90,2 94,4
(5C) Persones de 66 a 69 anys 91,5 87,6 90,8
(6) Treballadors essencials 92,3 84,2 90,8
(8) Persones de 60 a 65 anys 90,3 81,2 89,5
(9) Persones de 50 a 59 anys 88,8 79,2 88,2
(10A) Persones de 45 a 49 anys 86,8 69,7 86,1
(10B) Persones de 40 a 44 anys 82,7 57,7 81,5
(11A) Persones de 35 a 39 anys 76,6 68,5 74,7
(11B) Persones de 30 a 34 anys 71,5 60,6 69,2
(12) Persones de 20 a 29 anys 73,6 58,8 70,4
(13A) Persones de 16 a 19 anys 83,3 69,6 80,8
(13B) Persones de 12 a 15 anys 76,4 64,8 73,6
Total >=12 anys 85,8 74,8 84,4
Total >=16 anys 86,3 75,4 85
Total 75,6 65,9 74,3
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi