Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 98,2 97,9 97,9
(1B) Personal de residències 91,9 85,3 90,2
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 92,5 84,9 91,4
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 87,5 77 83,8
(4) Persones amb gran dependència 88,5 87 87,4
(5A) Persones de 80 anys o més 93,5 92,9 93,1
(5B) Persones de 70 a 79 anys 93,7 81,6 93,3
(5C) Persones de 66 a 69 anys 89,2 83,6 87,3
(6) Treballadors essencials 86,6 78,2 82,8
(8) Persones de 60 a 65 anys 86,7 77,4 84,9
(9) Persones de 50 a 59 anys 83,8 75,7 82,9
(10A) Persones de 45 a 49 anys 79,2 62,9 77,5
(10B) Persones de 40 a 44 anys 72,2 45,5 70
(11A) Persones de 35 a 39 anys 56,7 42,1 44,9
(11B) Persones de 30 a 34 anys 40,8 13,2 15,6
(12) Persones de 20 a 29 anys 39,9 2,8 5,9
(13A) Persones de 16 a 19 anys 36,3 2 3,6
Total >=16 anys 74 57,8 65,6
Total 61,8 48,3 54,8
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi