Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa * % Cobertura dosi 3 % Cobertura dosi de record **
(1A) Persones institucionalitzades 99,1 98,7 98,7 96,2 96,6
(1B) Personal de residències 96,2 93,5 95,5 71,5 76,1
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 95,8 92,5 95,7 73,2 77,9
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 94,2 89 93,5 58,9 64,5
(4) Persones amb gran dependència 90,2 87,1 88,2 65,1 65,5
(5A) Persones de 80 anys o més 94,7 94,4 94,5 87,4 87,6
(5B) Persones de 70 a 79 anys 94,5 93,6 94,2 76,7 87,7
(5C) Persones de 66 a 69 anys 92 90,5 91,7 77,5 81
(6) Treballadors essencials 93,1 89,4 92,3 56 60,2
(8) Persones de 60 a 65 anys 90,7 88 90,4 69,7 76,4
(9) Persones de 50 a 59 anys 89,7 85 89,3 57,4 64,2
(10A) Persones de 45 a 49 anys 87,5 79,3 86,9 40,2 53,6
(10B) Persones de 40 a 44 anys 83,7 73,2 82,6 26,7 42,4
(11A) Persones de 35 a 39 anys 78,9 73,1 77,7 25,6 28,6
(11B) Persones de 30 a 34 anys 75,2 66 73,1 20,1 23,5
(12) Persones de 20 a 29 anys 78,3 67 76,2 15,1 19,6
(13A) Persones de 16 a 19 anys 86,4 74,7 84,8 5 6,9
(13B) Persones de 12 a 15 anys 74,6 61,3 70,6 0,3 0,6
(14) Persones de 5 a 11 anys 41,6 26,7 32,1 0 0,2
Total >=12 anys 87,1 80,7 86 45,8 52,2
Total >=16 anys 87,9 81,9 86,9 48,5 55,3
Total 80,4 73,6 78,7 40,7 46,5
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi
** Correspon a l'administració d'una tercera dosi excepte si la primovacunació es va completar amb una única dosi (productes monodosi o pautes de cas + dosi); en aquests casos la dosi de record correspon a la segona.