Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 98,5 97,6 98
(1B) Personal de residències 93,7 89,4 92,6
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 95,9 91,3 94,9
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 92,4 85,5 90,6
(4) Persones amb gran dependència 90,8 88,1 89,9
(5A) Persones de 80 anys o més 92,8 91,9 92,3
(5B) Persones de 70 a 79 anys 92,8 87,1 92,5
(5C) Persones de 66 a 69 anys 90,3 84,3 88,8
(6) Treballadors essencials 92,1 84,4 90,1
(8) Persones de 60 a 65 anys 88,1 79,2 87,1
(9) Persones de 50 a 59 anys 86 77,1 85,1
(10A) Persones de 45 a 49 anys 82,5 68,9 81,2
(10B) Persones de 40 a 44 anys 77,6 58,3 76
(11A) Persones de 35 a 39 anys 72,1 62,3 68,2
(11B) Persones de 30 a 34 anys 64,3 52,5 60,1
(12) Persones de 20 a 29 anys 64 49,8 59,5
(13A) Persones de 16 a 19 anys 75,3 60,8 70,2
(13B) Persones de 12 a 15 anys 68,2 54,1 58,5
Total >=12 anys 81,8 71,4 79,3
Total >=16 anys 82,6 72,3 80,4
Total 73,2 63,9 70,9
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi