Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 96,8 95,4 95,4
(1B) Personal de residències 84,3 79,5 81
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 85,4 77,8 80,4
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 60,5 9 10,3
(4) Persones amb gran dependència 85,7 81,4 81,4
(5A) Persones de 80 anys o més 90,6 86,4 86,5
(5B) Persones de 70 a 79 anys 82,9 36,6 40,9
(5C) Persones de 66 a 69 anys 71,5 2,7 3
(6) Treballadors essencials 69,9 0,7 1,5
(8) Persones de 60 a 65 anys 68,4 3,1 4,2
(9) Persones de 50 a 59 anys 4 1,7 1,7
Total >=16 anys 31 13,4 14,1
Total 26,4 11,4 12
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi