Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa * % Cobertura dosi 3 % Cobertura dosi de record **
(1A) Persones institucionalitzades 98,7 98,3 98,3 94,8 95,5
(1B) Personal de residències 95,8 93,8 95,7 73,7 75,2
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 97,3 95,2 97,1 75,5 77,7
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 94,9 90,7 93,5 52,3 54,9
(4) Persones amb gran dependència 88,7 85,1 86,2 60,9 62
(5A) Persones de 80 anys o més 93,3 92,8 92,9 85,2 85,5
(5B) Persones de 70 a 79 anys 93,5 92,3 93 79,2 84,1
(5C) Persones de 66 a 69 anys 91,4 88,8 90,3 73,6 76,8
(6) Treballadors essencials 93,9 88,7 93,3 48,2 50,1
(8) Persones de 60 a 65 anys 90,2 86,6 89,6 65,2 69,8
(9) Persones de 50 a 59 anys 88,4 82,2 87,6 46,5 50,4
(10A) Persones de 45 a 49 anys 86 76,3 84,8 28,7 34,5
(10B) Persones de 40 a 44 anys 82,3 70,8 80,9 15,8 22,9
(11A) Persones de 35 a 39 anys 78,6 69,7 76,2 7,8 9,4
(11B) Persones de 30 a 34 anys 75,9 63,8 72,9 5,2 7,3
(12) Persones de 20 a 29 anys 79 62,9 76 0,7 2,8
(13A) Persones de 16 a 19 anys 86,8 73,2 84,3 0,3 0,7
(13B) Persones de 12 a 15 anys 73 52,9 59,4 0,1 0,1
(14) Persones de 5 a 11 anys 36,6 0 2,9 0 0
Total >=12 anys 86,7 78,6 84,6 38,9 42,2
Total >=16 anys 87,4 79,9 85,9 41 44,5
Total 80,5 71 76,6 35,2 38,1
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi
** Correspon a l'administració d'una tercera dosi excepte si la primovacunació es va completar amb una única dosi (productes monodosi o pautes de cas + dosi); en aquests casos la dosi de record correspon a la segona.