Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 98,6 97,9 98,1
(1B) Personal de residències 93,9 90,4 93,4
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 96,1 91,7 95,5
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 93 86,3 91,6
(4) Persones amb gran dependència 90,8 88,3 90,1
(5A) Persones de 80 anys o més 92,9 92 92,4
(5B) Persones de 70 a 79 anys 92,9 87,2 92,6
(5C) Persones de 66 a 69 anys 90,5 84,7 89,2
(6) Treballadors essencials 92,5 85,1 91
(8) Persones de 60 a 65 anys 88,5 79,7 87,6
(9) Persones de 50 a 59 anys 86,6 77,6 85,8
(10A) Persones de 45 a 49 anys 83,2 69,6 82,1
(10B) Persones de 40 a 44 anys 78,4 59,4 77,3
(11A) Persones de 35 a 39 anys 73,6 64,9 71,3
(11B) Persones de 30 a 34 anys 67,1 55,3 63,8
(12) Persones de 20 a 29 anys 68,2 52,8 64,5
(13A) Persones de 16 a 19 anys 78,8 64,5 75,9
(13B) Persones de 12 a 15 anys 72 63,4 68,9
Total >=12 anys 83,1 73 81,4
Total >=16 anys 83,7 73,5 82,1
Total 74,2 65,3 72,8
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi