Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa * % Cobertura dosi 3 % Cobertura dosi de record **
(1A) Persones institucionalitzades 98,7 98,4 98,4 94,8 95,5
(1B) Personal de residències 95,6 93,6 95,4 72,2 73,6
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 97,3 94,9 97,1 74,6 76,6
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 94,9 90,2 93,5 50,4 52,6
(4) Persones amb gran dependència 88,5 84,8 86,2 58,8 59,7
(5A) Persones de 80 anys o més 93,4 92,9 93 84,6 84,9
(5B) Persones de 70 a 79 anys 93,5 92,2 93 78,2 83,1
(5C) Persones de 66 a 69 anys 91,4 88,6 90,2 72,2 75,3
(6) Treballadors essencials 93,9 88,3 93,2 45,9 47,5
(8) Persones de 60 a 65 anys 90,2 86,3 89,4 63,5 67,9
(9) Persones de 50 a 59 anys 88,4 81,6 87,6 42,2 45,7
(10A) Persones de 45 a 49 anys 86 75,6 84,7 22,4 27,6
(10B) Persones de 40 a 44 anys 82,2 70,2 80,7 8,2 14,8
(11A) Persones de 35 a 39 anys 78,7 69,3 76,1 1,8 3,1
(11B) Persones de 30 a 34 anys 75,8 63,1 72,7 1,5 3,1
(12) Persones de 20 a 29 anys 78,9 62,7 75,8 0,7 2,7
(13A) Persones de 16 a 19 anys 86,5 72,9 83,9 0,3 0,7
(13B) Persones de 12 a 15 anys 72,3 52,5 59 0,1 0,1
(14) Persones de 5 a 11 anys 34,4 0 2,5 0 0
Total >=12 anys 86,6 78,2 84,5 36,2 39,2
Total >=16 anys 87,4 79,6 85,8 38,1 41,3
Total 80,3 70,7 76,5 32,7 35,4
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi
** Correspon a l'administració d'una tercera dosi excepte si la primovacunació es va completar amb una única dosi (productes monodosi o pautes de cas + dosi); en aquests casos la dosi de record correspon a la segona.