Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 95,9 92,6 92,6
(1B) Personal de residències 80,7 76,4 77,3
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 83,2 74,5 77,2
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 56,5 7,7 9,1
(4) Persones amb gran dependència 79,6 56,5 57,2
(5A) Persones de 80 anys o més 82,4 22,6 22,6
(5B) Persones de 70 a 79 anys 17,1 1,5 1,5
(6) Treballadors essencials 65,6 0,8 1,3
(8A) Persones de 60 a 65 anys 42,2 0,2 0,6
Total >=16 anys 18,3 5,8 6
Total 15,4 4,9 5
* El criteri general és l'administració de dues dosis, amb l'excepció de les persones menors de 66 anys que hagin patit la malaltia amb anterioritat; en aquests casos només és necessària una dosi.