Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 98 97,1 97,4
(1B) Personal de residències 91,7 88,1 90,4
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 94,1 88,9 92
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 88,8 80,9 85,1
(4) Persones amb gran dependència 90,4 88,6 90
(5A) Persones de 80 anys o més 92,4 91,4 91,7
(5B) Persones de 70 a 79 anys 92,4 86,5 91,8
(5C) Persones de 66 a 69 anys 88,9 80,5 84,8
(6) Treballadors essencials 87 79,9 83,4
(8) Persones de 60 a 65 anys 85,6 75,6 82,4
(9) Persones de 50 a 59 anys 82,7 75,2 81,5
(10A) Persones de 45 a 49 anys 77,2 65,2 75
(10B) Persones de 40 a 44 anys 71 52,2 67,3
(11A) Persones de 35 a 39 anys 55,5 39,5 42,9
(11B) Persones de 30 a 34 anys 38,9 11 15,3
(12) Persones de 20 a 29 anys 34,2 2 6,7
(13A) Persones de 16 a 19 anys 27,8 1,5 3,6
Total >=16 anys 72,4 58,9 64,8
Total 61,5 50,1 55,1
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi