Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa * % Cobertura dosi 3 % Cobertura dosi de record **
(1A) Persones institucionalitzades 98,8 98,2 98,2 94,9 95,6
(1B) Personal de residències 95,7 93,4 95,4 76 78,7
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 97,3 95,9 97,3 79,7 82,6
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 95,3 91,5 93,9 59,7 63,1
(4) Persones amb gran dependència 88,8 85,9 86,8 69,2 70,5
(5A) Persones de 80 anys o més 93,5 93,1 93,2 87,1 87,4
(5B) Persones de 70 a 79 anys 93,3 92,4 93 81,4 86,4
(5C) Persones de 66 a 69 anys 91,3 89,4 90,5 77,8 81,9
(6) Treballadors essencials 94 90,1 93,4 56,5 59,8
(8) Persones de 60 a 65 anys 90,2 87,7 89,8 70,4 76,1
(9) Persones de 50 a 59 anys 88,3 84,1 87,9 56,3 62
(10A) Persones de 45 a 49 anys 85,8 78,8 85,2 41,7 49,6
(10B) Persones de 40 a 44 anys 82,2 73,3 81,2 31,3 40,7
(11A) Persones de 35 a 39 anys 78,2 71,8 76,6 26,1 29,6
(11B) Persones de 30 a 34 anys 75,4 66,5 73,5 19 23,6
(12) Persones de 20 a 29 anys 78,5 66,1 76,3 14,2 19,6
(13A) Persones de 16 a 19 anys 86,8 75,5 85,1 4,9 7,1
(13B) Persones de 12 a 15 anys 75 63,1 70,6 0,2 0,5
(14) Persones de 5 a 11 anys 40,4 27,1 31,5 0 0
Total >=12 anys 86,6 80,6 85,3 47,4 52,2
Total >=16 anys 87,2 81,5 86,1 49,9 55
Total 80,5 74,3 78,8 42,7 47
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi
** Correspon a l'administració d'una tercera dosi excepte si la primovacunació es va completar amb una única dosi (productes monodosi o pautes de cas + dosi); en aquests casos la dosi de record correspon a la segona.