Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 98,7 98,2 98,4
(1B) Personal de residències 94,8 91 94
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 96,7 92,4 96
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 93,8 87,1 92,5
(4) Persones amb gran dependència 91,1 88,8 90,4
(5A) Persones de 80 anys o més 93,1 92,4 92,7
(5B) Persones de 70 a 79 anys 93,2 90,3 92,8
(5C) Persones de 66 a 69 anys 91,1 85,7 89,7
(6) Treballadors essencials 93 85,8 91,9
(8) Persones de 60 a 65 anys 89 81 88,3
(9) Persones de 50 a 59 anys 87,4 78,5 86,6
(10A) Persones de 45 a 49 anys 84,1 70,7 83,2
(10B) Persones de 40 a 44 anys 80 61,1 78,9
(11A) Persones de 35 a 39 anys 75,9 67,2 73,9
(11B) Persones de 30 a 34 anys 70,7 58,8 68
(12) Persones de 20 a 29 anys 72,4 56,6 69,5
(13A) Persones de 16 a 19 anys 81,9 67,4 79,6
(13B) Persones de 12 a 15 anys 75,3 66,5 72,9
Total >=12 anys 84,6 74,9 83,2
Total >=16 anys 85,1 75,3 83,7
Total 75,6 66,9 74,3
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi