Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa * % Cobertura dosi 3 % Cobertura dosi de record **
(1A) Persones institucionalitzades 98,8 98,3 98,3 94 94,5
(1B) Personal de residències 95,4 93,2 95,6 69,7 72,6
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 97,2 94,4 96,9 71,4 74,5
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 95,7 89,9 94,7 55,4 59,1
(4) Persones amb gran dependència 89,1 81,7 84,1 57,1 57,9
(5A) Persones de 80 anys o més 94,8 94,1 94,2 87,4 87,6
(5B) Persones de 70 a 79 anys 94,4 93 93,8 75,4 85,2
(5C) Persones de 66 a 69 anys 92,7 89,8 91,3 75,3 78,3
(6) Treballadors essencials 95,7 90,1 94,8 52,2 55
(8) Persones de 60 a 65 anys 92,8 88,7 92 68,6 73,7
(9) Persones de 50 a 59 anys 91,6 84,8 90,8 49,9 55,2
(10A) Persones de 45 a 49 anys 88,8 78,3 87,9 27,3 36,3
(10B) Persones de 40 a 44 anys 85,5 73,1 84,1 16,3 25,9
(11A) Persones de 35 a 39 anys 81,1 70,9 78,9 7,1 9,3
(11B) Persones de 30 a 34 anys 79,9 66,8 76,9 4,7 6,7
(12) Persones de 20 a 29 anys 81,8 65,3 79,2 0,8 2,5
(13A) Persones de 16 a 19 anys 89,5 75,5 87,1 0,3 0,7
(13B) Persones de 12 a 15 anys 78,4 53,7 61,6 0,1 0,1
(14) Persones de 5 a 11 anys 47,2 0 3,8 0 0
Total >=12 anys 89,1 79,9 86,8 38,1 42,6
Total >=16 anys 89,7 81,5 88,3 40,4 45,1
Total 83 71,7 78,1 34,2 38,2
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi
** Correspon a l'administració d'una tercera dosi excepte si la primovacunació es va completar amb una única dosi (productes monodosi o pautes de cas + dosi); en aquests casos la dosi de record correspon a la segona.