Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 97,7 95,8 95,8
(1B) Personal de residències 80,4 74,1 75,9
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 82,8 76,2 78,5
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 65,9 12 15
(4) Persones amb gran dependència 83,9 67,7 69,3
(5A) Persones de 80 anys o més 87,2 26,1 26,1
(5B) Persones de 70 a 79 anys 16,2 2,6 2,6
(6) Treballadors essencials 68,8 1 2,4
(8A) Persones de 60 a 65 anys 44,9 0,6 1,5
Total >=16 anys 18,7 6,4 6,7
Total 15,5 5,3 5,6
* El criteri general és l'administració de dues dosis, amb l'excepció de les persones menors de 66 anys que hagin patit la malaltia amb anterioritat; en aquests casos només és necessària una dosi.