Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa * % Cobertura dosi 3 % Cobertura dosi de record **
(1A) Persones institucionalitzades 98,4 98,1 98,2 94,6 95,2
(1B) Personal de residències 95,3 93,9 95,1 71,2 74,9
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 97,3 95,1 97,1 76,9 80,7
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 95,6 92 95 62,5 68,2
(4) Persones amb gran dependència 89,6 85,5 87,3 64,1 66,5
(5A) Persones de 80 anys o més 94,8 94,3 94,4 89,8 90,1
(5B) Persones de 70 a 79 anys 94,2 93,2 93,8 78,2 88,2
(5C) Persones de 66 a 69 anys 92,5 90,6 91,8 79,9 84,1
(6) Treballadors essencials 95,7 92,4 95,1 61,6 66,6
(8) Persones de 60 a 65 anys 92,5 90,1 92 73,5 80
(9) Persones de 50 a 59 anys 91,4 87,3 91 60,3 68
(10A) Persones de 45 a 49 anys 88,8 81,7 88,1 43,7 56
(10B) Persones de 40 a 44 anys 85,3 76,6 84,3 33,7 46,6
(11A) Persones de 35 a 39 anys 80,6 73,7 79,2 28,3 33,3
(11B) Persones de 30 a 34 anys 79,4 70,2 77,4 22,6 28,1
(12) Persones de 20 a 29 anys 81,4 69,4 79,5 16,6 22,6
(13A) Persones de 16 a 19 anys 89,3 77,8 87,7 6,4 9
(13B) Persones de 12 a 15 anys 80,4 67,2 75,6 0,2 0,8
(14) Persones de 5 a 11 anys 51,1 32,9 38,4 0 0,2
Total >=12 anys 89 82,8 87,7 48,1 54,7
Total >=16 anys 89,5 83,7 88,4 50,9 57,9
Total 83,1 76,3 81,1 43 49
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi
** Correspon a l'administració d'una tercera dosi excepte si la primovacunació es va completar amb una única dosi (productes monodosi o pautes de cas + dosi); en aquests casos la dosi de record correspon a la segona.