Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 98,9 98,1 98,4
(1B) Personal de residències 95,7 89,9 94,7
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 96,7 91,8 96,2
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 95,1 85,1 93,3
(4) Persones amb gran dependència 91 86,5 89,9
(5A) Persones de 80 anys o més 94,4 93,5 93,6
(5B) Persones de 70 a 79 anys 94,1 90,6 93,6
(5C) Persones de 66 a 69 anys 92,3 87,8 90,8
(6) Treballadors essencials 95,2 87 94,1
(8) Persones de 60 a 65 anys 91,7 83,4 90,7
(9) Persones de 50 a 59 anys 90,6 80,6 89,8
(10A) Persones de 45 a 49 anys 88,2 72 87
(10B) Persones de 40 a 44 anys 84,3 63,8 82,6
(11A) Persones de 35 a 39 anys 79,6 68,1 77,3
(11B) Persones de 30 a 34 anys 76 62,8 73
(12) Persones de 20 a 29 anys 77 60,2 73,9
(13A) Persones de 16 a 19 anys 86,4 71,6 83,7
(13B) Persones de 12 a 15 anys 80 68 76,2
Total >=12 anys 87,6 76,5 85,9
Total >=16 anys 88,1 77 86,5
Total 77,6 67,7 76
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi