Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 99 98,1 98,3
(1B) Personal de residències 95,1 88,8 93,9
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 95,5 89,6 94,6
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 93,4 83,2 90,7
(4) Persones amb gran dependència 89,8 85,7 88,4
(5A) Persones de 80 anys o més 93,8 92,8 93
(5B) Persones de 70 a 79 anys 93,5 82,2 92,9
(5C) Persones de 66 a 69 anys 91,2 84,9 89,5
(6) Treballadors essencials 94 85,1 92,1
(8) Persones de 60 a 65 anys 90,7 80,9 89,2
(9) Persones de 50 a 59 anys 89 78,5 88,1
(10A) Persones de 45 a 49 anys 85,9 67,9 84,5
(10B) Persones de 40 a 44 anys 80,8 58,1 78,8
(11A) Persones de 35 a 39 anys 74,4 62,2 70,5
(11B) Persones de 30 a 34 anys 68,6 55,5 63,8
(12) Persones de 20 a 29 anys 68,3 52,8 63,2
(13A) Persones de 16 a 19 anys 78,8 63,4 72,3
(13B) Persones de 12 a 15 anys 71,6 51 57,4
Total >=12 anys 84,2 71,3 81,1
Total >=16 anys 84,9 72,5 82,5
Total 74,6 63,2 71,9
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi