Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 97,8 97,1 97,1
(1B) Personal de residències 82,6 76,1 77,9
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 85,9 79,5 82,4
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 69,3 12,2 15,5
(4) Persones amb gran dependència 86,5 82,1 83,2
(5A) Persones de 80 anys o més 91,6 88,3 88,4
(5B) Persones de 70 a 79 anys 81,3 37,9 48,1
(5C) Persones de 66 a 69 anys 69,2 4,1 4,4
(6) Treballadors essencials 73,9 1,6 3,1
(8) Persones de 60 a 65 anys 69,8 4,8 6,7
(9) Persones de 50 a 59 anys 5,1 2,1 2,3
Total >=16 anys 29,8 13,2 14,6
Total 25 11,1 12,2
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi