Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 99 98,1 98,3
(1B) Personal de residències 95,3 89,3 94,3
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 96,4 90,8 95,8
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 94,7 84,8 93,1
(4) Persones amb gran dependència 90,8 86,5 89,9
(5A) Persones de 80 anys o més 94,2 93,4 93,6
(5B) Persones de 70 a 79 anys 94 89,3 93,5
(5C) Persones de 66 a 69 anys 92,1 87 90,6
(6) Treballadors essencials 95,1 86,7 93,8
(8) Persones de 60 a 65 anys 91,6 82,7 90,6
(9) Persones de 50 a 59 anys 90,3 80 89,6
(10A) Persones de 45 a 49 anys 87,7 69,8 86,7
(10B) Persones de 40 a 44 anys 83,7 61,1 82,3
(11A) Persones de 35 a 39 anys 78,8 67,3 76,8
(11B) Persones de 30 a 34 anys 74,8 61,9 72,2
(12) Persones de 20 a 29 anys 75,7 59,5 73,2
(13A) Persones de 16 a 19 anys 85,6 70,9 83,2
(13B) Persones de 12 a 15 anys 78,5 67,5 75,5
Total >=12 anys 87,1 75,5 85,6
Total >=16 anys 87,6 76 86,2
Total 77,1 66,8 75,7
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi