Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 98,8 98 98,3
(1B) Personal de residències 95,7 89,9 94,7
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 96,7 92 96,3
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 95,1 85,2 93,4
(4) Persones amb gran dependència 91,2 86,6 90,1
(5A) Persones de 80 anys o més 94,3 93,5 93,6
(5B) Persones de 70 a 79 anys 94,1 90,7 93,6
(5C) Persones de 66 a 69 anys 92,3 87,9 90,8
(6) Treballadors essencials 95,3 87,1 94,2
(8) Persones de 60 a 65 anys 91,8 83,6 90,7
(9) Persones de 50 a 59 anys 90,7 80,7 89,8
(10A) Persones de 45 a 49 anys 88,3 72,2 87,1
(10B) Persones de 40 a 44 anys 84,4 64,2 82,6
(11A) Persones de 35 a 39 anys 79,9 68,2 77,5
(11B) Persones de 30 a 34 anys 76,4 63 73,3
(12) Persones de 20 a 29 anys 77,5 60,3 74,2
(13A) Persones de 16 a 19 anys 86,8 71,6 83,8
(13B) Persones de 12 a 15 anys 80,4 68,2 76,5
Total >=12 anys 87,8 76,6 86
Total >=16 anys 88,3 77,1 86,6
Total 77,7 67,8 76,1
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi