Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 99,1 98,4 98,5
(1B) Personal de residències 95,2 88,9 94,2
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 96 90 95,2
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 94,2 84,4 92,3
(4) Persones amb gran dependència 90,8 86,4 89,7
(5A) Persones de 80 anys o més 94,1 93 93,3
(5B) Persones de 70 a 79 anys 93,7 82,4 93,2
(5C) Persones de 66 a 69 anys 91,5 85,3 89,9
(6) Treballadors essencials 94,5 85,7 92,9
(8) Persones de 60 a 65 anys 91 81,4 89,7
(9) Persones de 50 a 59 anys 89,5 78,9 88,8
(10A) Persones de 45 a 49 anys 86,5 68,5 85,4
(10B) Persones de 40 a 44 anys 81,9 59,2 80,3
(11A) Persones de 35 a 39 anys 76,2 64,6 73,5
(11B) Persones de 30 a 34 anys 71,5 58,4 68
(12) Persones de 20 a 29 anys 71,9 56,1 68,5
(13A) Persones de 16 a 19 anys 82,4 68,1 79,3
(13B) Persones de 12 a 15 anys 74,7 63,7 71,2
Total >=12 anys 85,4 73,2 83,6
Total >=16 anys 86,1 73,7 84,4
Total 75,7 64,8 74,1
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi