Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 99,1 98,4 98,5
(1B) Personal de residències 95,3 89 94,3
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 96,1 90,2 95,3
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 94,2 84,8 92,7
(4) Persones amb gran dependència 90,7 86,5 89,9
(5A) Persones de 80 anys o més 94,2 93,2 93,5
(5B) Persones de 70 a 79 anys 93,8 82,7 93,4
(5C) Persones de 66 a 69 anys 91,8 85,7 90,3
(6) Treballadors essencials 94,6 85,9 93,1
(8) Persones de 60 a 65 anys 91,3 81,8 90,1
(9) Persones de 50 a 59 anys 89,9 79,3 89,2
(10A) Persones de 45 a 49 anys 87 69 86,1
(10B) Persones de 40 a 44 anys 82,8 59,9 81,3
(11A) Persones de 35 a 39 anys 77,3 66 75,2
(11B) Persones de 30 a 34 anys 72,9 60 69,9
(12) Persones de 20 a 29 anys 73,2 57,3 70,3
(13A) Persones de 16 a 19 anys 83,2 69,1 80,5
(13B) Persones de 12 a 15 anys 75,4 65,1 72,6
Total >=12 anys 86,1 73,9 84,5
Total >=16 anys 86,7 74,4 85,2
Total 76,3 65,5 74,8
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi