Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 98,9 98,2 98,2
(1B) Personal de residències 92,8 87,1 91,2
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 94,2 88,1 92,7
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 89,5 79 84,8
(4) Persones amb gran dependència 90,2 87 88,5
(5A) Persones de 80 anys o més 93,3 92,2 92,4
(5B) Persones de 70 a 79 anys 93,1 81,8 92,4
(5C) Persones de 66 a 69 anys 90,1 81,7 86,1
(6) Treballadors essencials 90,1 80,8 85,7
(8) Persones de 60 a 65 anys 88,3 78,1 85,2
(9) Persones de 50 a 59 anys 85,4 76,5 84,1
(10A) Persones de 45 a 49 anys 80,6 64 78
(10B) Persones de 40 a 44 anys 73,6 51,7 69,8
(11A) Persones de 35 a 39 anys 60,6 44,2 49,6
(11B) Persones de 30 a 34 anys 46,4 17 21,7
(12) Persones de 20 a 29 anys 43,1 3,4 8,3
(13A) Persones de 16 a 19 anys 38,4 2,8 5,6
Total >=16 anys 75,7 58,9 66,6
Total 63,4 49,3 55,8
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi