Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa * % Cobertura dosi 3 % Cobertura dosi de record **
(1A) Persones institucionalitzades 98,6 98,4 98,4 64,6 64,6
(1B) Personal de residències 97,7 92,6 96,7 67,1 70,5
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 97 93,8 96,5 73,2 75,7
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 95,7 89 94,7 54,8 59,2
(4) Persones amb gran dependència 92 86,5 87,4 65 65,6
(5A) Persones de 80 anys o més 95,2 94,7 94,9 87,7 88
(5B) Persones de 70 a 79 anys 95,8 94,7 95,4 75,8 87,2
(5C) Persones de 66 a 69 anys 93,8 90,8 92,4 75,6 79,2
(6) Treballadors essencials 96,2 91,1 95,4 54,6 57,9
(8) Persones de 60 a 65 anys 93,2 88,9 92,5 68,7 75,2
(9) Persones de 50 a 59 anys 92,5 86,3 91,8 53,4 61,6
(10A) Persones de 45 a 49 anys 91,4 82 90,4 34,5 46,5
(10B) Persones de 40 a 44 anys 88 76,8 86,5 20,3 30,9
(11A) Persones de 35 a 39 anys 84,2 73,8 81,8 9,4 11,5
(11B) Persones de 30 a 34 anys 80 67,3 77,2 5,7 8,2
(12) Persones de 20 a 29 anys 83,3 67 80,3 0,5 2,4
(13A) Persones de 16 a 19 anys 92,2 77,4 90 0,2 0,4
(13B) Persones de 12 a 15 anys 79,8 55,8 64,6 0,1 0,1
(14) Persones de 5 a 11 anys 46,7 0 4,6 0 0
Total >=12 anys 90,7 82,2 88,5 41,4 46,9
Total >=16 anys 91,2 83,6 89,8 43,7 49,5
Total 84,5 74,1 80,1 37,3 42,3
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi
** Correspon a l'administració d'una tercera dosi excepte si la primovacunació es va completar amb una única dosi (productes monodosi o pautes de cas + dosi); en aquests casos la dosi de record correspon a la segona.