Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa * % Cobertura dosi 3 % Cobertura dosi de record **
(1A) Persones institucionalitzades 98,2 97,7 97,7 68,8 69,2
(1B) Personal de residències 97,6 93,7 96,5 72,3 76,8
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 97,1 94,4 96,8 77,1 80,4
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 96 91,9 95,6 62,2 68,9
(4) Persones amb gran dependència 91,7 90,2 90,5 73,3 75
(5A) Persones de 80 anys o més 95,1 94,9 95 90 90,3
(5B) Persones de 70 a 79 anys 95,8 95 95,6 78,3 90
(5C) Persones de 66 a 69 anys 93,9 91,8 93 80,4 85,1
(6) Treballadors essencials 96,3 92,9 95,7 63 67,8
(8) Persones de 60 a 65 anys 93,3 90,7 92,8 73,5 81,6
(9) Persones de 50 a 59 anys 92,5 88,7 92,1 61,5 71,9
(10A) Persones de 45 a 49 anys 91,1 84,7 90,5 46,3 61
(10B) Persones de 40 a 44 anys 87,9 80,2 87 35,6 49,1
(11A) Persones de 35 a 39 anys 84,5 77,1 82,7 30,7 35,5
(11B) Persones de 30 a 34 anys 79,6 70,7 78 24,1 29,5
(12) Persones de 20 a 29 anys 82,6 70,8 80,6 17,4 23,2
(13A) Persones de 16 a 19 anys 91,8 80 90,6 7,8 10,4
(13B) Persones de 12 a 15 anys 82,3 69,2 79 0,2 0,5
(14) Persones de 5 a 11 anys 51,3 34,4 41,1 0 0,1
Total >=12 anys 90,6 84,8 89,5 50,3 57,8
Total >=16 anys 91,1 85,7 90,1 53,1 61
Total 84,6 78,4 83 45,2 51,9
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi
** Correspon a l'administració d'una tercera dosi excepte si la primovacunació es va completar amb una única dosi (productes monodosi o pautes de cas + dosi); en aquests casos la dosi de record correspon a la segona.