Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 95,6 93 93
(1B) Personal de residències 83 77,1 78,2
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 79,7 74,6 75,9
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 58,7 11,3 13,6
(4) Persones amb gran dependència 81 67,5 67,5
(5A) Persones de 80 anys o més 87,2 32,2 32,2
(5B) Persones de 70 a 79 anys 19,5 2,7 2,7
(6) Treballadors essencials 68,6 1 2,1
(8A) Persones de 60 a 65 anys 45,3 0,2 1,3
Total >=16 anys 20,2 7,8 8
Total 16,9 6,5 6,7
* El criteri general és l'administració de dues dosis, amb l'excepció de les persones menors de 66 anys que hagin patit la malaltia amb anterioritat; en aquests casos només és necessària una dosi.