Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 98,6 98,2 98,2
(1B) Personal de residències 97,4 88,9 95,6
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 96,5 91,7 95,8
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 95,5 83,8 93,6
(4) Persones amb gran dependència 92,6 90,3 91,9
(5A) Persones de 80 anys o més 95 94,3 94,5
(5B) Persones de 70 a 79 anys 95,5 93,3 95,3
(5C) Persones de 66 a 69 anys 93,5 89,1 91,8
(6) Treballadors essencials 95,9 87,6 94,4
(8) Persones de 60 a 65 anys 92,5 83,7 91,4
(9) Persones de 50 a 59 anys 91,7 80,6 90,8
(10A) Persones de 45 a 49 anys 90,3 74,9 89,3
(10B) Persones de 40 a 44 anys 87,2 68,5 85,5
(11A) Persones de 35 a 39 anys 82,8 71,9 80,2
(11B) Persones de 30 a 34 anys 77,2 63,6 73,9
(12) Persones de 20 a 29 anys 78,8 61,9 75,2
(13A) Persones de 16 a 19 anys 89,3 73,2 86,7
(13B) Persones de 12 a 15 anys 82,8 70,9 79,9
Total >=12 anys 89,5 78,8 87,8
Total >=16 anys 89,9 79,3 88,2
Total 79,7 70,2 78,1
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi