Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 98,1 97,4 97,4
(1B) Personal de residències 96,6 87,5 94,6
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 95,7 90,3 95,1
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 93,9 82,5 92,3
(4) Persones amb gran dependència 92,1 90,1 91,7
(5A) Persones de 80 anys o més 94,7 94 94,4
(5B) Persones de 70 a 79 anys 95,3 82,6 95,1
(5C) Persones de 66 a 69 anys 93,1 86,7 91,4
(6) Treballadors essencials 95 86,4 93,5
(8) Persones de 60 a 65 anys 92 80,8 90,9
(9) Persones de 50 a 59 anys 91 78 90,3
(10A) Persones de 45 a 49 anys 89,2 69,3 88,4
(10B) Persones de 40 a 44 anys 85,4 62,5 84,3
(11A) Persones de 35 a 39 anys 80,6 70,1 78,2
(11B) Persones de 30 a 34 anys 73,1 60,8 70,7
(12) Persones de 20 a 29 anys 74,1 58,6 71
(13A) Persones de 16 a 19 anys 85,9 70,9 83,6
(13B) Persones de 12 a 15 anys 78,3 68,1 75,9
Total >=12 anys 87,8 75,3 86,3
Total >=16 anys 88,3 75,7 86,9
Total 78,3 67,1 77
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi