Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 98,6 97,8 97,9
(1B) Personal de residències 93,6 88,5 92,8
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 94,7 90 94,1
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 93,3 84,1 89,8
(4) Persones amb gran dependència 92 89,4 91,3
(5A) Persones de 80 anys o més 94,2 93,9 93,9
(5B) Persones de 70 a 79 anys 94,6 87,4 94,3
(5C) Persones de 66 a 69 anys 91,1 86,8 89,3
(6) Treballadors essencials 93,6 84,2 91,3
(8) Persones de 60 a 65 anys 90,7 81,4 89,3
(9) Persones de 50 a 59 anys 89,1 79,8 88,2
(10A) Persones de 45 a 49 anys 85,2 68,3 83,8
(10B) Persones de 40 a 44 anys 80 58,2 78,1
(11A) Persones de 35 a 39 anys 73,5 63,1 69,3
(11B) Persones de 30 a 34 anys 65,1 54,3 60,8
(12) Persones de 20 a 29 anys 66,4 53,2 61,3
(13A) Persones de 16 a 19 anys 80,3 64,9 73,7
(13B) Persones de 12 a 15 anys 72,4 52,1 59,4
Total >=12 anys 84 72,4 81
Total >=16 anys 84,7 73,7 82,3
Total 74,3 64 71,6
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi