Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 98,5 97,8 98
(1B) Personal de residències 94,5 89,2 94
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 95,6 91,2 95,4
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 94,8 86,8 92,9
(4) Persones amb gran dependència 92,1 90,4 91,9
(5A) Persones de 80 anys o més 94,7 94,4 94,4
(5B) Persones de 70 a 79 anys 95 93,2 94,7
(5C) Persones de 66 a 69 anys 92,2 88,9 90,6
(6) Treballadors essencials 94,6 85,9 93,1
(8) Persones de 60 a 65 anys 91,5 83,2 90,3
(9) Persones de 50 a 59 anys 90,3 81,2 89,5
(10A) Persones de 45 a 49 anys 87,4 71,8 86,2
(10B) Persones de 40 a 44 anys 82,8 62,5 81,2
(11A) Persones de 35 a 39 anys 78,1 68,3 75,8
(11B) Persones de 30 a 34 anys 72 60,8 69
(12) Persones de 20 a 29 anys 74,6 60,2 71,3
(13A) Persones de 16 a 19 anys 86,6 72,6 84,1
(13B) Persones de 12 a 15 anys 79,7 67,7 77,1
Total >=12 anys 87 76,8 85,3
Total >=16 anys 87,5 77,4 85,9
Total 76,8 67,8 75,3
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi