Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 97,4 97,1 97,1
(1B) Personal de residències 88,4 82,3 84,3
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 89,6 84,4 86,9
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 85 66 68,7
(4) Persones amb gran dependència 91,9 90,2 90,7
(5A) Persones de 80 anys o més 93,8 92,9 92,9
(5B) Persones de 70 a 79 anys 93,8 85,7 92,5
(5C) Persones de 66 a 69 anys 87,2 9 10,3
(6) Treballadors essencials 75,5 42,2 45,3
(8) Persones de 60 a 65 anys 83,9 18,2 22,5
(9) Persones de 50 a 59 anys 80 49,5 52,7
(10A) Persones de 45 a 49 anys 61,6 1,2 6,3
(10B) Persones de 40 a 44 anys 36,8 1,1 5,3
(11A) Persones de 35 a 39 anys 1,9 0,7 0,8
Total >=16 anys 56,1 30,5 33,2
Total 46,7 25,4 27,6
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi