Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa * % Cobertura dosi 3 % Cobertura dosi de record **
(1A) Persones institucionalitzades 98,2 97,5 97,5 95,5 95,8
(1B) Personal de residències 95 93,1 95,2 70,9 74,4
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 96,2 93,5 96 75,4 78,3
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 95,5 92,2 94,5 67,2 71,1
(4) Persones amb gran dependència 89,3 87,2 88,4 68 69
(5A) Persones de 80 anys o més 95 94,9 94,9 89,7 89,8
(5B) Persones de 70 a 79 anys 95 94,4 94,7 82,7 89,2
(5C) Persones de 66 a 69 anys 92,5 90,9 91,6 79,9 83,1
(6) Treballadors essencials 95,3 91,5 94,7 59,3 64,3
(8) Persones de 60 a 65 anys 92,3 90 91,9 72,6 78,7
(9) Persones de 50 a 59 anys 91,2 87,2 90,8 58,6 65,3
(10A) Persones de 45 a 49 anys 88,7 81,7 87,9 42,7 54,1
(10B) Persones de 40 a 44 anys 84,1 75,1 83,1 31,8 43,4
(11A) Persones de 35 a 39 anys 79,7 72,7 78,1 25,7 28,9
(11B) Persones de 30 a 34 anys 75,4 67,4 73,6 19,8 23,6
(12) Persones de 20 a 29 anys 79,8 69,1 77,7 15 19,4
(13A) Persones de 16 a 19 anys 90,4 78,2 89,1 5,4 7
(13B) Persones de 12 a 15 anys 78,3 64,5 74,5 0,2 0,6
(14) Persones de 5 a 11 anys 44,3 29,3 34,8 0 0,1
Total >=12 anys 88,5 82,5 87,3 47,1 52,4
Total >=16 anys 89,1 83,6 88,1 50 55,7
Total 82 75,6 80,3 42 46,8
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi
** Correspon a l'administració d'una tercera dosi excepte si la primovacunació es va completar amb una única dosi (productes monodosi o pautes de cas + dosi); en aquests casos la dosi de record correspon a la segona.