Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 93,5 91,8 91,8
(1B) Personal de residències 79,3 73,5 74,5
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 81,3 76,5 78
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 66,1 8,4 10,6
(4) Persones amb gran dependència 87,2 76,9 77,4
(5A) Persones de 80 anys o més 87,1 31,6 31,6
(5B) Persones de 70 a 79 anys 13,7 2 2
(6) Treballadors essencials 64,7 1,2 2,3
(8A) Persones de 60 a 65 anys 48,2 0,4 1,1
Total >=16 anys 18,2 6,7 6,9
Total 15 5,5 5,6
* El criteri general és l'administració de dues dosis, amb l'excepció de les persones menors de 66 anys que hagin patit la malaltia amb anterioritat; en aquests casos només és necessària una dosi.