Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 98,5 98 98,1
(1B) Personal de residències 94,1 88,7 93,7
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 95,4 90,8 95,3
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 94,6 86,6 92,7
(4) Persones amb gran dependència 91,9 89,9 91,4
(5A) Persones de 80 anys o més 94,6 94,4 94,4
(5B) Persones de 70 a 79 anys 94,9 91,9 94,6
(5C) Persones de 66 a 69 anys 91,9 88,3 90,4
(6) Treballadors essencials 94,4 85,5 92,9
(8) Persones de 60 a 65 anys 91,2 82,5 90,1
(9) Persones de 50 a 59 anys 90 80,8 89,3
(10A) Persones de 45 a 49 anys 87 70,4 86
(10B) Persones de 40 a 44 anys 82,2 60,7 81
(11A) Persones de 35 a 39 anys 77,1 68 75,4
(11B) Persones de 30 a 34 anys 70,7 60,4 68,5
(12) Persones de 20 a 29 anys 73,2 59,6 70,5
(13A) Persones de 16 a 19 anys 85,7 72,3 83,6
(13B) Persones de 12 a 15 anys 78,6 67,5 76,7
Total >=12 anys 86,4 76,2 85
Total >=16 anys 86,9 76,7 85,6
Total 76,3 67,2 75
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi