Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 97,9 97,3 97,3
(1B) Personal de residències 91,6 86,6 89,5
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 92,8 88 91,5
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 90,8 80,4 85
(4) Persones amb gran dependència 93,6 91,9 92,9
(5A) Persones de 80 anys o més 94,1 93,6 93,6
(5B) Persones de 70 a 79 anys 94,3 87 93,9
(5C) Persones de 66 a 69 anys 90,1 84,4 86,9
(6) Treballadors essencials 90,4 80,5 86,1
(8) Persones de 60 a 65 anys 88,3 79,2 86
(9) Persones de 50 a 59 anys 85,8 78,2 84,7
(10A) Persones de 45 a 49 anys 79,9 65,2 78,2
(10B) Persones de 40 a 44 anys 73,5 53,2 70,8
(11A) Persones de 35 a 39 anys 60,6 46 49,9
(11B) Persones de 30 a 34 anys 47,2 22 25,6
(12) Persones de 20 a 29 anys 45,1 10,4 14,5
(13A) Persones de 16 a 19 anys 46 8,3 11,7
Total >=16 anys 76,6 61,6 68,2
Total 63,7 51,3 56,8
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi