Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 97,9 97,4 97,4
(1B) Personal de residències 91 85,4 88,5
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 92,5 87,8 91,3
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 90,1 79,3 83,7
(4) Persones amb gran dependència 93,6 91,7 92,7
(5A) Persones de 80 anys o més 94,1 93,5 93,5
(5B) Persones de 70 a 79 anys 94,3 86,9 93,8
(5C) Persones de 66 a 69 anys 90 81,6 84
(6) Treballadors essencials 89,7 78,7 83,9
(8) Persones de 60 a 65 anys 87,9 77,2 83,9
(9) Persones de 50 a 59 anys 85,4 77,9 84,2
(10A) Persones de 45 a 49 anys 79,2 64,5 77,2
(10B) Persones de 40 a 44 anys 72,6 52,2 69,3
(11A) Persones de 35 a 39 anys 56,7 42,8 46,2
(11B) Persones de 30 a 34 anys 40,5 15 18,1
(12) Persones de 20 a 29 anys 37,4 2,5 6
(13A) Persones de 16 a 19 anys 31,3 1,6 4
Total >=16 anys 74,1 59,3 65,5
Total 61,6 49,3 54,5
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi