Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 98,5 98,1 98,2
(1B) Personal de residències 93,8 88,4 93,3
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 95,1 90,4 94,8
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 94 85,9 92
(4) Persones amb gran dependència 91,9 90 91,6
(5A) Persones de 80 anys o més 94,5 94,1 94,1
(5B) Persones de 70 a 79 anys 94,8 87,6 94,5
(5C) Persones de 66 a 69 anys 91,7 87,6 90,1
(6) Treballadors essencials 94 85,1 92,4
(8) Persones de 60 a 65 anys 91 81,9 90
(9) Persones de 50 a 59 anys 89,7 80,5 89
(10A) Persones de 45 a 49 anys 86,5 69,5 85,5
(10B) Persones de 40 a 44 anys 81,5 60,1 80,3
(11A) Persones de 35 a 39 anys 75,9 67,1 74
(11B) Persones de 30 a 34 anys 68,9 59 66,7
(12) Persones de 20 a 29 anys 70,7 58,1 68,1
(13A) Persones de 16 a 19 anys 83,7 71 81,5
(13B) Persones de 12 a 15 anys 76,2 65,6 74,2
Total >=12 anys 85,6 75,1 84,2
Total >=16 anys 86,2 75,7 84,8
Total 75,6 66,3 74,4
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi