Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa * % Cobertura dosi 3 % Cobertura dosi de record **
(1A) Persones institucionalitzades 99,1 98,4 98,5 94,4 94,6
(1B) Personal de residències 95 89,8 93,9 60,7 62,8
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 96,7 93,6 96,2 72,7 75,9
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 95,2 90 94,3 53,1 56,8
(4) Persones amb gran dependència 90 85 87,3 63,4 64,2
(5A) Persones de 80 anys o més 95,1 94,5 94,6 87,8 88,4
(5B) Persones de 70 a 79 anys 94,9 94,1 94,5 83,1 87
(5C) Persones de 66 a 69 anys 93,3 90,3 92 73,7 77,8
(6) Treballadors essencials 94,4 88 93,4 45,4 48,2
(8) Persones de 60 a 65 anys 92,6 88,5 91,9 66,4 72,4
(9) Persones de 50 a 59 anys 91,8 85,7 91 48,4 53,1
(10A) Persones de 45 a 49 anys 89,3 79,7 88,2 30,3 36,4
(10B) Persones de 40 a 44 anys 86,8 75,4 85,2 20,3 26,4
(11A) Persones de 35 a 39 anys 83,1 73,4 80,9 11,6 13,6
(11B) Persones de 30 a 34 anys 79,7 67,2 77,1 8,4 10,6
(12) Persones de 20 a 29 anys 82,2 64,8 79,2 0,6 2,5
(13A) Persones de 16 a 19 anys 89,8 73,3 87,7 0,2 0,6
(13B) Persones de 12 a 15 anys 75,5 52,5 61,9 0 0
(14) Persones de 5 a 11 anys 40,7 0 3,9 0 0
Total >=12 anys 89,1 80,1 86,9 38,5 41,9
Total >=16 anys 89,9 81,8 88,5 40,9 44,5
Total 82,1 71,3 77,6 34,3 37,3
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi
** Correspon a l'administració d'una tercera dosi excepte si la primovacunació es va completar amb una única dosi (productes monodosi o pautes de cas + dosi); en aquests casos la dosi de record correspon a la segona.