Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 98,9 98,1 98,2
(1B) Personal de residències 93,8 86,5 92,1
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 95,5 89 94,5
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 94,2 84,9 92,4
(4) Persones amb gran dependència 91,8 88,5 91
(5A) Persones de 80 anys o més 94,6 93,4 94,1
(5B) Persones de 70 a 79 anys 94,3 90 94
(5C) Persones de 66 a 69 anys 92,4 85,3 91,3
(6) Treballadors essencials 92,8 83,4 91
(8) Persones de 60 a 65 anys 91,3 80,6 90,3
(9) Persones de 50 a 59 anys 90,1 80,5 89,4
(10A) Persones de 45 a 49 anys 87,2 72,9 86,3
(10B) Persones de 40 a 44 anys 84 66,3 82,7
(11A) Persones de 35 a 39 anys 79 68,9 76,8
(11B) Persones de 30 a 34 anys 72,9 60,6 70,2
(12) Persones de 20 a 29 anys 72,9 56,5 69,7
(13A) Persones de 16 a 19 anys 83,4 66,9 80,8
(13B) Persones de 12 a 15 anys 74,4 63,5 71,9
Total >=12 anys 86,1 75,1 84,5
Total >=16 anys 86,8 75,8 85,2
Total 75,6 66 74,2
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi