Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 99,1 98,3 98,4
(1B) Personal de residències 94,2 86,9 92,6
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 96,2 90,1 95,3
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 94,7 86 93,4
(4) Persones amb gran dependència 92,5 89,4 91,6
(5A) Persones de 80 anys o més 94,9 94,1 94,3
(5B) Persones de 70 a 79 anys 94,7 93,4 94,3
(5C) Persones de 66 a 69 anys 92,8 87,5 91,6
(6) Treballadors essencials 93,7 84,3 92
(8) Persones de 60 a 65 anys 91,8 82,7 90,8
(9) Persones de 50 a 59 anys 90,9 81,5 90,1
(10A) Persones de 45 a 49 anys 88,4 74,5 87,2
(10B) Persones de 40 a 44 anys 85,6 68,2 83,9
(11A) Persones de 35 a 39 anys 81,4 70,5 78,7
(11B) Persones de 30 a 34 anys 76,4 62,8 73,1
(12) Persones de 20 a 29 anys 77 59,5 73,7
(13A) Persones de 16 a 19 anys 86,4 69,2 84
(13B) Persones de 12 a 15 anys 78,8 66,3 75,8
Total >=12 anys 87,7 77 86
Total >=16 anys 88,3 77,6 86,6
Total 77 67,5 75,5
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi