Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa * % Cobertura dosi 3 % Cobertura dosi de record **
(1A) Persones institucionalitzades 99,1 98,4 98,5 94,1 94,3
(1B) Personal de residències 94,9 89,3 93,7 57,7 59,6
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 96,7 93,4 96,2 70,6 73,5
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 95,2 89,4 94,2 49,7 52,9
(4) Persones amb gran dependència 89,3 84,8 87,1 59,2 59,9
(5A) Persones de 80 anys o més 95,1 94,3 94,5 87,1 87,6
(5B) Persones de 70 a 79 anys 94,9 94 94,5 81,9 85,8
(5C) Persones de 66 a 69 anys 93,3 90 91,9 71 74,9
(6) Treballadors essencials 94,3 87,1 93,2 41,3 43,4
(8) Persones de 60 a 65 anys 92,6 87,6 91,8 63 68,2
(9) Persones de 50 a 59 anys 91,7 84,5 90,9 40,2 43,7
(10A) Persones de 45 a 49 anys 89,2 78,1 88 19,2 23,9
(10B) Persones de 40 a 44 anys 86,6 73,9 85 9,8 14,6
(11A) Persones de 35 a 39 anys 82,8 72,3 80,5 2,4 3,5
(11B) Persones de 30 a 34 anys 79,4 65,9 76,6 1,7 2,8
(12) Persones de 20 a 29 anys 81,9 64,3 78,8 0,5 2,2
(13A) Persones de 16 a 19 anys 89,5 73 87,3 0,2 0,5
(13B) Persones de 12 a 15 anys 74 52 61 0 0
(14) Persones de 5 a 11 anys 37,5 0 3,4 0 0
Total >=12 anys 88,9 79,3 86,7 33,8 36,6
Total >=16 anys 89,8 81 88,3 35,8 38,8
Total 81,7 70,6 77,4 30,1 32,5
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi
** Correspon a l'administració d'una tercera dosi excepte si la primovacunació es va completar amb una única dosi (productes monodosi o pautes de cas + dosi); en aquests casos la dosi de record correspon a la segona.