Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa * % Cobertura dosi 3 % Cobertura dosi de record **
(1A) Persones institucionalitzades 99 98,3 98,3 96,3 96,6
(1B) Personal de residències 95,2 90,4 94,1 65,9 68,6
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 96,7 94,2 96,4 76,3 80
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 95,2 91,4 94,5 60,9 65,9
(4) Persones amb gran dependència 90,8 87,6 89,9 69,3 70,4
(5A) Persones de 80 anys o més 95,3 94,8 94,9 89,2 89,8
(5B) Persones de 70 a 79 anys 94,9 94,3 94,6 84,6 88,5
(5C) Persones de 66 a 69 anys 93,2 91,2 92,5 77,2 82,5
(6) Treballadors essencials 94,4 89,5 93,6 52,7 57
(8) Persones de 60 a 65 anys 92,5 89,7 92 70,4 77,7
(9) Persones de 50 a 59 anys 91,7 87,5 91,2 57 63,4
(10A) Persones de 45 a 49 anys 89,2 82,1 88,4 40,7 49,2
(10B) Persones de 40 a 44 anys 86,5 77,6 85,3 31,6 39,9
(11A) Persones de 35 a 39 anys 82,7 75,4 81,1 25,3 29,3
(11B) Persones de 30 a 34 anys 79,2 69,4 77,1 21,3 26,1
(12) Persones de 20 a 29 anys 81,7 68,7 79,4 15,2 21,2
(13A) Persones de 16 a 19 anys 89,8 75,7 88,3 5,4 8,1
(13B) Persones de 12 a 15 anys 77,1 63,5 73,5 0,1 0,6
(14) Persones de 5 a 11 anys 42,8 28,8 34,2 0 0,1
Total >=12 anys 89 82,3 87,8 45,9 51,1
Total >=16 anys 89,7 83,5 88,6 48,7 54,2
Total 82 75 80,2 40,7 45,3
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi
** Correspon a l'administració d'una tercera dosi excepte si la primovacunació es va completar amb una única dosi (productes monodosi o pautes de cas + dosi); en aquests casos la dosi de record correspon a la segona.