Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 99 98,3 98,3
(1B) Personal de residències 94,1 86,5 92,5
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 96 89,5 94,9
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 94,5 85,4 93
(4) Persones amb gran dependència 92,3 89,3 91,5
(5A) Persones de 80 anys o més 94,8 93,9 94,3
(5B) Persones de 70 a 79 anys 94,6 92,8 94,2
(5C) Persones de 66 a 69 anys 92,6 86,3 91,5
(6) Treballadors essencials 93,3 84 91,8
(8) Persones de 60 a 65 anys 91,6 81,6 90,7
(9) Persones de 50 a 59 anys 90,6 81 89,8
(10A) Persones de 45 a 49 anys 87,9 73,6 86,9
(10B) Persones de 40 a 44 anys 84,9 67,3 83,6
(11A) Persones de 35 a 39 anys 80,4 70 78,3
(11B) Persones de 30 a 34 anys 74,8 62,3 72,3
(12) Persones de 20 a 29 anys 75,5 58,7 72,7
(13A) Persones de 16 a 19 anys 85,4 68,7 83,3
(13B) Persones de 12 a 15 anys 77,3 65,9 75
Total >=12 anys 87,1 76,3 85,6
Total >=16 anys 87,7 77 86,2
Total 76,4 67 75,1
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi