Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 98,8 97,5 97,8
(1B) Personal de residències 93,3 86,2 91,5
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 95,1 88,7 94
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 93,4 83,9 91,1
(4) Persones amb gran dependència 91,4 87,8 90
(5A) Persones de 80 anys o més 94,5 93,2 93,9
(5B) Persones de 70 a 79 anys 94,1 89,7 93,7
(5C) Persones de 66 a 69 anys 92 84,5 90,5
(6) Treballadors essencials 92,1 82,3 89,5
(8) Persones de 60 a 65 anys 90,8 79,9 89,4
(9) Persones de 50 a 59 anys 89,3 79,8 88,4
(10A) Persones de 45 a 49 anys 86,3 71,7 84,8
(10B) Persones de 40 a 44 anys 82,7 64,6 80,5
(11A) Persones de 35 a 39 anys 76,8 65,2 72,4
(11B) Persones de 30 a 34 anys 68,7 55,9 63,9
(12) Persones de 20 a 29 anys 67,8 51,7 62,5
(13A) Persones de 16 a 19 anys 78,8 60,6 71,8
(13B) Persones de 12 a 15 anys 70,3 48,6 55,5
Total >=12 anys 84,3 72,4 81
Total >=16 anys 85,1 73,8 82,6
Total 74,1 63,6 71,2
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi