Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 96,8 95,1 95,3
(1B) Personal de residències 83,5 77,8 79,3
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 85,5 73,9 77,1
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 62,6 10,2 12,9
(4) Persones amb gran dependència 82,9 77,7 78,3
(5A) Persones de 80 anys o més 91,9 86,7 87,1
(5B) Persones de 70 a 79 anys 81,6 41,7 45
(5C) Persones de 66 a 69 anys 70,3 4,4 4,9
(6) Treballadors essencials 68,5 1,4 2,5
(8) Persones de 60 a 65 anys 70,2 5,3 7,3
(9) Persones de 50 a 59 anys 4,8 2,1 2,3
Total >=16 anys 30 13,8 14,5
Total 24,9 11,4 12
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi