Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa * % Cobertura dosi 3 % Cobertura dosi de record **
(1A) Persones institucionalitzades 99,1 98,4 98,5 94,2 94,4
(1B) Personal de residències 95 89,3 93,8 58,4 60,2
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 96,7 93,4 96,2 71,5 74,4
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 95,2 89,7 94,2 51 54,4
(4) Persones amb gran dependència 89,7 84,9 87,2 60,7 61,4
(5A) Persones de 80 anys o més 95,1 94,4 94,6 87,4 88
(5B) Persones de 70 a 79 anys 94,9 94 94,5 82,4 86,2
(5C) Persones de 66 a 69 anys 93,3 90,1 92 71,9 75,8
(6) Treballadors essencials 94,3 87,4 93,3 42,7 45
(8) Persones de 60 a 65 anys 92,6 87,9 91,9 64,1 69,6
(9) Persones de 50 a 59 anys 91,7 84,9 91 43 46,8
(10A) Persones de 45 a 49 anys 89,3 78,7 88,1 23,2 28,3
(10B) Persones de 40 a 44 anys 86,7 74,3 85,1 13,8 19
(11A) Persones de 35 a 39 anys 82,9 72,6 80,7 4,6 5,8
(11B) Persones de 30 a 34 anys 79,5 66,3 76,8 3,4 4,8
(12) Persones de 20 a 29 anys 81,9 64,5 79 0,6 2,3
(13A) Persones de 16 a 19 anys 89,6 73,1 87,4 0,2 0,6
(13B) Persones de 12 a 15 anys 74,6 52,3 61,3 0 0
(14) Persones de 5 a 11 anys 38,9 0 3,6 0 0
Total >=12 anys 89 79,6 86,8 35,4 38,3
Total >=16 anys 89,8 81,2 88,3 37,5 40,7
Total 81,8 70,8 77,5 31,5 34,1
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi
** Correspon a l'administració d'una tercera dosi excepte si la primovacunació es va completar amb una única dosi (productes monodosi o pautes de cas + dosi); en aquests casos la dosi de record correspon a la segona.