Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 99 98,1 98,2
(1B) Personal de residències 93,8 86,6 92,1
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 95,5 89 94,4
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 94,2 84,8 92,3
(4) Persones amb gran dependència 91,8 88,5 90,9
(5A) Persones de 80 anys o més 94,6 93,3 94
(5B) Persones de 70 a 79 anys 94,2 89,9 93,9
(5C) Persones de 66 a 69 anys 92,3 85,2 91,1
(6) Treballadors essencials 92,8 83,3 90,9
(8) Persones de 60 a 65 anys 91,2 80,5 90,1
(9) Persones de 50 a 59 anys 89,9 80,3 89,1
(10A) Persones de 45 a 49 anys 86,9 72,6 85,9
(10B) Persones de 40 a 44 anys 83,5 65,8 82,1
(11A) Persones de 35 a 39 anys 78,4 68,2 76
(11B) Persones de 30 a 34 anys 72,1 59,5 68,9
(12) Persones de 20 a 29 anys 72 55,7 68,5
(13A) Persones de 16 a 19 anys 82,8 66,3 80,1
(13B) Persones de 12 a 15 anys 73,9 62,7 71
Total >=12 anys 85,7 74,7 84
Total >=16 anys 86,4 75,4 84,8
Total 75,3 65,6 73,8
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi