Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 98,9 98,1 98,2
(1B) Personal de residències 93,8 86,6 92,2
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 95,5 89 94,5
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 94,3 84,8 92,4
(4) Persones amb gran dependència 91,9 88,6 91,1
(5A) Persones de 80 anys o més 94,6 93,4 94
(5B) Persones de 70 a 79 anys 94,3 90 94
(5C) Persones de 66 a 69 anys 92,5 85,4 91,3
(6) Treballadors essencials 92,9 83,4 91
(8) Persones de 60 a 65 anys 91,3 80,7 90,3
(9) Persones de 50 a 59 anys 90,1 80,6 89,4
(10A) Persones de 45 a 49 anys 87,3 72,9 86,4
(10B) Persones de 40 a 44 anys 84,1 66,4 82,8
(11A) Persones de 35 a 39 anys 79,2 69,1 77,1
(11B) Persones de 30 a 34 anys 73,1 60,9 70,5
(12) Persones de 20 a 29 anys 73,2 56,7 70
(13A) Persones de 16 a 19 anys 83,7 67,1 81,3
(13B) Persones de 12 a 15 anys 74,8 64 72,5
Total >=12 anys 86,2 75,2 84,6
Total >=16 anys 86,9 75,9 85,4
Total 75,7 66,1 74,3
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi