Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 98,5 97,9 98,2
(1B) Personal de residències 89 82,7 87,8
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 93,2 87,6 92,3
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 91,9 82,2 89,4
(4) Persones amb gran dependència 85,7 85,1 85,1
(5A) Persones de 80 anys o més 93,4 92,9 93
(5B) Persones de 70 a 79 anys 93,8 92,6 93,4
(5C) Persones de 66 a 69 anys 89,7 82,1 89
(6) Treballadors essencials 88,4 79,4 86,4
(8) Persones de 60 a 65 anys 89 76,6 88,4
(9) Persones de 50 a 59 anys 86,2 76,2 85,9
(10A) Persones de 45 a 49 anys 83 64,1 82,2
(10B) Persones de 40 a 44 anys 79 59,5 78
(11A) Persones de 35 a 39 anys 73,9 62 71,8
(11B) Persones de 30 a 34 anys 69 56,6 66,5
(12) Persones de 20 a 29 anys 69,3 49,9 66,5
(13A) Persones de 16 a 19 anys 78,1 61,2 75,9
(13B) Persones de 12 a 15 anys 68,5 58,2 65,2
Total >=12 anys 82,7 71 81,3
Total >=16 anys 83,5 71,7 82,3
Total 73,2 62,8 72
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi