Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 97,4 96,1 96,1
(1B) Personal de residències 75,8 70 70,8
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 78,2 69,5 70,7
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 56,9 4,7 6,5
(4) Persones amb gran dependència 80,3 72,3 72,3
(5A) Persones de 80 anys o més 87,5 22,2 22,2
(5B) Persones de 70 a 79 anys 19,1 1,6 1,6
(6) Treballadors essencials 63,8 0,8 1,9
(8A) Persones de 60 a 65 anys 51,7 0,4 0,8
Total >=16 anys 19,6 5,6 5,8
Total 16,2 4,7 4,8
* El criteri general és l'administració de dues dosis, amb l'excepció de les persones menors de 66 anys que hagin patit la malaltia amb anterioritat; en aquests casos només és necessària una dosi.