Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa * % Cobertura dosi 3 % Cobertura dosi de record **
(1A) Persones institucionalitzades 99,6 99,2 99,2 97,7 98,5
(1B) Personal de residències 91,1 86,4 90,6 69,6 71,2
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 94,7 92,3 94,6 75,3 78,6
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 94,4 90 92,8 56,3 61
(4) Persones amb gran dependència 83,1 81,9 82,5 71,2 71,2
(5A) Persones de 80 anys o més 94,5 94,2 94,3 89,2 89,2
(5B) Persones de 70 a 79 anys 94,1 93,5 93,9 86 87,1
(5C) Persones de 66 a 69 anys 90,3 87,9 89,6 74,1 80,2
(6) Treballadors essencials 89,8 85,2 88,9 50,5 54,6
(8) Persones de 60 a 65 anys 90,6 87,2 90,2 68,9 77,2
(9) Persones de 50 a 59 anys 88,1 83,1 87,8 54,9 61,6
(10A) Persones de 45 a 49 anys 85,9 76,5 85,3 37 46,9
(10B) Persones de 40 a 44 anys 81,1 70,6 80 27,7 36,7
(11A) Persones de 35 a 39 anys 80 72 78,4 22,7 27,6
(11B) Persones de 30 a 34 anys 76,3 67 74,3 18,5 23,4
(12) Persones de 20 a 29 anys 79,6 66,1 77,7 13,3 22,3
(13A) Persones de 16 a 19 anys 86,2 73,4 84,9 3,6 5,9
(13B) Persones de 12 a 15 anys 71,8 57,6 67,1 0,2 0,4
(14) Persones de 5 a 11 anys 36,4 23,1 27,1 0 0,1
Total >=12 anys 86,2 79,1 85 44,9 50,4
Total >=16 anys 87 80,4 86,1 47,5 53,4
Total 79,5 72,2 77,8 40,1 45
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi
** Correspon a l'administració d'una tercera dosi excepte si la primovacunació es va completar amb una única dosi (productes monodosi o pautes de cas + dosi); en aquests casos la dosi de record correspon a la segona.