Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 98,8 98,3 98,6
(1B) Personal de residències 89,9 84 88,6
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 93,9 88,5 93
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 92,8 83 90,4
(4) Persones amb gran dependència 86,6 86 86
(5A) Persones de 80 anys o més 93,6 93,1 93,2
(5B) Persones de 70 a 79 anys 94 93,2 93,8
(5C) Persones de 66 a 69 anys 90,3 83,4 89,5
(6) Treballadors essencials 88,9 79,9 87
(8) Persones de 60 a 65 anys 89,6 77,7 89,1
(9) Persones de 50 a 59 anys 87,1 76,7 86,5
(10A) Persones de 45 a 49 anys 84,2 65,4 83,3
(10B) Persones de 40 a 44 anys 80,1 61 79,3
(11A) Persones de 35 a 39 anys 75,9 64 74,2
(11B) Persones de 30 a 34 anys 72,1 58,8 69,5
(12) Persones de 20 a 29 anys 73,5 53,6 71,4
(13A) Persones de 16 a 19 anys 81,3 64,1 79,7
(13B) Persones de 12 a 15 anys 71,5 61,7 69,4
Total >=12 anys 84,2 72,5 83
Total >=16 anys 84,9 73,1 83,8
Total 74,4 64,1 73,4
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi