Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa * % Cobertura dosi 3 % Cobertura dosi de record **
(1A) Persones institucionalitzades 99,2 98,9 98,9 97 97,7
(1B) Personal de residències 91,3 86,7 90,8 69,2 70,8
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 94,7 92,3 94,5 75,2 78,4
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 94,4 89,8 92,8 55,9 60,4
(4) Persones amb gran dependència 84 82,9 83,4 70,9 70,9
(5A) Persones de 80 anys o més 94,6 94,3 94,3 89,1 89,1
(5B) Persones de 70 a 79 anys 94,1 93,5 93,9 85,9 87
(5C) Persones de 66 a 69 anys 90,3 87,8 89,5 74 79,9
(6) Treballadors essencials 89,8 85,3 89 50,4 54,4
(8) Persones de 60 a 65 anys 90,6 87,1 90,2 68,7 77
(9) Persones de 50 a 59 anys 88,2 83,1 87,9 54,4 61
(10A) Persones de 45 a 49 anys 85,9 76,4 85,3 36,3 46,1
(10B) Persones de 40 a 44 anys 81,2 70,5 80,1 27 35,9
(11A) Persones de 35 a 39 anys 80,4 72,2 78,7 22,3 27,2
(11B) Persones de 30 a 34 anys 76,4 67 74,5 18,1 22,8
(12) Persones de 20 a 29 anys 79,7 66 77,9 12,3 21,1
(13A) Persones de 16 a 19 anys 86,2 73,2 84,9 3,2 5,3
(13B) Persones de 12 a 15 anys 71,9 57,1 66,6 0,1 0,3
(14) Persones de 5 a 11 anys 36,6 22,3 26,2 0 0,1
Total >=12 anys 86,3 79,1 85,1 44,5 50
Total >=16 anys 87,1 80,4 86,2 47,1 52,9
Total 79,6 72,2 77,8 39,8 44,6
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi
** Correspon a l'administració d'una tercera dosi excepte si la primovacunació es va completar amb una única dosi (productes monodosi o pautes de cas + dosi); en aquests casos la dosi de record correspon a la segona.